USLUGE


Arhitektonsko projektiranje

- arhitektonski konzalting (od poćetka do završetka gradnje)
- konzultacije
- savjetovanja
- razrada ideja
- pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju do završetka izgradnje kuće
- izrada idejnog glavnog
- izrada glavnog projekta
- izrada izvedbenog projekta
- izrada 3D prikaza (vanjskog i unutarnjeg dijela)
- ishodoavnje rješenja o uvjetima građenja
- stručni nadzor nad gradnjom
- završna izvješća
- pribavljanje uporabne dozvole
- parcelacije zemljišta
- rješenja o izvedenom stanju

Projekti za ishodovanje:

- rješenje o uvjetima građenja (veće od 400 m2 i manje od 400 m2)
- lokacijska dozvola (za objekte veće od 400 m2)
- arhitektonski snimak za potrebe ishodovanja rješenja izvedenog stanja
- projekt za potrebe potvrede glavnog projekta
- projekat okućnice

Legalizacije objekta

Energetsko certificiranje zgrada